OCMW Vorst

SVG - 93.6 kio

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare instelling met als voornaamste opdracht iedereen de kans te geven een menswaardig leven te leiden en dus personen en gezinnen de hulp te bieden waartoe de gemeenschap gehouden is.

SVG - 93.6 kio

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare instelling met als voornaamste opdracht iedereen de kans te geven een menswaardig leven te leiden en dus personen en gezinnen de hulp te bieden waartoe de gemeenschap gehouden is.

Op deze manier biedt het OCMW de meest gepaste hulp aan iedereen die er nood aan heeft.
Deze hulp kan verschillende vormen aannemen: het kan een noodoplossing zijn of curatieve of preventieve hulp zijn.

Het kan ook materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp zijn. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, biedt het OCMW verschillende diensten aan met de meest gepaste middelen om aan de behoeften van de burgers te voldoen.

Een van deze diensten is de dienst SPI (socioprofessionele inschakeling) die de opdracht heeft de nodige ondersteuning te bieden op het vlak van tewerkstelling.

Onze visie: “Deelnemen aan een duurzame, kwalitatieve beroepsinschakeling afgestemd op de ambities van de persoon en de werkelijke situatie op de arbeidsmarkt.”

Onze waarden:

  • Een utopie: de menselijke waardigheid
  • Een geweten: maatschappelijk werk en kwalitatieve hulp en zorg
  • Een cultuur: het engagement

De inschakelingswerker adviseert en oriënteert de persoon in functie van het project:

  • Naar voltijdse studies of het volwassenenonderwijs
  • Naar een opleiding aangepast aan zijn capaciteiten, zijn motivering en de werkelijke situatie op de arbeidsmarkt
  • Naar de tewerkstellingshoek voor begeleiding bij het actief zoeken naar werk en het prospecteren
  • Naar een tewerkstelling, o.a. in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s. De werknemers worden ter beschikking gesteld van het OCMW, de gemeente, vzw’s en ondernemingen uit de privésector of de sociale economie.

Inschrijvingsmodaliteiten:
Leefloongerechtigde of begunstigde zijn van gelijkaardige maatschappelijke hulp.
Inschrijving via onze maatschappelijk werker/-ster

Voor alle algemene informatie kunt u terecht in de Pastoorstraat 35 (algemene sociale dienst).

Openingsuren:

  • 8.30 u. tot 12.30 u. en 13.30 u. tot 16 u. (maandag tot donderdag)
  • 8.30 u. tot 12.30 u. (vrijdag)

Secretariaat SPI-dienst: 02 333 73 60

Website van het OCMW van Vorst: http://www.ocmwvorst.irisnet.be/

Facebookpagina: https://www.facebook.com/Cpas-Forest

partager sur Facebook partager sur Twitter partager sur LinkedIn

Openingsuren OCMW Vorst

Van maandag tot donderdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en 13.30 u. tot 16 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u.


Error de ejecución squelettes/footer/dist.html