Wie zijn wij ?

La Maison de l’Emploi de Forest a pour vocation d’offrir un espace commun – mis à disposition par la Commune - aux acteurs forestois de l’emploi. Ceux-ci unissent leurs forces pour mener des actions locales efficaces et pour offrir des services de qualité aux Forestois et Forestoises à la recherche d’un emploi, de prestations occasionnelles dans des services de proximité, d’une formation, d’une orientation professionnelle.

13 mars 2019

Het Jobhuis van Vorst biedt verschillende diensten aan voor werkzoekenden, ondernemingen en personen die PWA-werknemers wensen aan te werven. In het gebouw hebben de burgers toegang tot het lokaal agentschap van Actiris, de dienst Tewerkstelling van de gemeente, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, alsook een dienst van de vzw Mission locale de Forest. Het OCMW (dienst SPI) is eveneens een van de partners van het Jobhuis.


Een stukje geschiedenis…

Het gewestelijk concept van het Jobhuis ziet in 2010 het daglicht. Dit is het resultaat van de verschillende bepalingen van het Contract voor de Economie en de Tewerkstelling (CET), alsook de New Deal.

Het CET dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de sociale partners heeft ondertekend voor de periode 2005-2010 bestaat uit een actieplan met 27 werkvelden. Één van deze laatste richt zich op de ontwikkeling van een lokale dienst voor werkzoekenden : “Het huidige aanbod van organisaties en diensten inzake tewerkstelling en opleiding in Brussel is zo uitgebreid en complex dat dit soms leidt tot een zekere inertie in het algemeen zoek- en tewerkstellingsproces. Geconfronteerd met een dergelijke complexiteit, raakt de laaggeschoolde werkzoekende inderdaad soms ontmoedigd of weet hij eenvoudigweg niet hoe hij te werk moet gaan om een job of opleiding te zoeken. Dit fenomeen is uiteraard meer uitgesproken wanneer de werkzoekende laaggeschoold is, waardoor hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Dit werkterrein mikt dus op een rationalisering van de procedures en op de optimalisering van alle begeleidings- en tewerkstellingsprocessen voor de Brusselaars, in het bijzonder door één enkel en gedecentraliseerd buurtcentrum (per gemeente) uit te bouwen, dat de werkzoekende helpt bij zijn zoektocht en hem informeert over de beschikbare diensten.”

Het wettelijk kader waartoe de jobhuizen behoren, wordt bepaald door de Brusselse New Deal van 29 april 2011. Deze bundelende tekst bepaalt de gezamenlijke inspanningen van de Brusselse overheid en sociale gesprekspartners inzake werkgelegenheid en vorming van de Brusselaars en ten gunste van een duurzaam Gewest. Het wordt beschouwd als een globaal coördinatie-, samenwerkings- en mobilisatie-instrument.

De doelstellingen van de New Deal zijn :

 • de sociale dialoog voortzetten en uitbreiden
 • nieuwe banen creëren die voor Brusselaars toegankelijk zijn
 • gendergelijkheid promoten
 • discriminatie bestrijden en diversiteit promoten
 • de arbeidsvoorwaarden en de sociale rechten van de werknemers behouden en verbeteren
 • vooruitlopen op de mutaties van de stadseconomie en een duurzame economische expansie bevorderen

Het JobHuis van Vorst

Een jobhuis is dus "een fysieke en/of in voorkomend geval virtuele groepering van Actiris en andere inschakelings- en/of tewerkstellingsoperatoren op het grondgebied van een gemeente, met als hoofddoel op een integrale en complementaire manier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het volgende aan te bieden :

 • diensten aan werkzoekenden
 • proactieve diensten aan werkgevers
 • ontwikkeling van lokale projecten

Het Jobhuis van Vorst, gevestigd in de Stationsstraat 17, werd opgericht in het kader van het wijkcontract Sint-Denijs en heeft als doel een gemeenschappelijke ruimte aan lokale tewerkstellingsactoren.

In de lokalen van dit passief voorbeeldgebouw dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld, bundelen de partners hun krachten om doeltreffende lokale acties te voeren, kwaliteitsvolle diensten te leveren aan de Vorstenaars die op zoek zijn naar een job, een opleiding of een beroepsoriëntering.

Deze partners zijn de gemeente (dienst Tewerkstelling), Actiris, het OCMW, de vzw Mission locale de Forest en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Via een overeenkomst die op 10 september 2013 werd ondertekend, hebben deze actoren het doel vooropgesteld de synergie tussen de instellingen te versterken en samen “lokale “projecten” uit te voeren.

Deze “lokale projecten”, ondersteund door Actiris, zijn het resultaat van een overeenkomst tussen de partners van het Jobhuis van Vorst en kaderen in het jaarlijkse actieplan. Ze zijn bestemd voor werkzoekenden, lokale ondernemingen en handelaars uit Vorst, maar ook voor het lokaal verenigingsleven.

Portfolio

partager sur Facebook partager sur Twitter partager sur LinkedIn
populaire

acces rapide

 • Infos pratiques

 • Trajet emploi 2023

  Ensemble, au coeur de l’emploi & la Formation à Forest, Uccle et Saint-Gilles

  Du 11 au 27 avril 2023 se tiendra la 10e édition du Trajet Emploi organisée par les communes de Forest, Uccle et Saint-Gilles, avec leurs Maisons de l’Emploi d’Actiris respectives ainsi que l’ensemble de leurs partenaires.

  Pour répondre aux demandes des travailleurs sans emploi bruxellois, ce rendez-vous intercommunal propose des activités pour les rapprocher des employeurs et (re)construire à terme leur avenir professionnel.

  Le Trajet Emploi 2023 adapte son programme et ce, au regard de l’actualité et offre cette année, des activités novatrices en plus, des traditionnels ateliers, rencontres, conférences, entretiens individuels, animations ainsi que des visites.

  Pour cette édition, plusieurs thématiques sont mises à l’honneur : « Découvrir, tester et choisir un ou des métiers dans l’agroalimentaire et l’aide aux personnes », « Rechercher une formation, Se former, valider et promouvoir ses compétences », « Postuler, réussir un entretien et trouver un emploi » et « L’entreprenariat au féminin ».

  Tout le programme et inscription : https://trajetemploi.be


Agenda

Retrouvez ici l’agenda de la Maison de l’Emploi de Forest
En savoir plus